PRINCIPII AVENTUS DESIGN

  • Proiectarea construcțiilor, având scopul principal de a asigura amestecul perfect de funcțiune, estetică, siguranță și cost;
  • Identificarea corectă a cerințelor clienților în scopul satisfacerii acestora;
  • Îmbunătățirea indicatorilor de performanță privind calitatea și eficacitatea serviciilor;
  • Realizarea și menținerea unei echipe profesioniste și competitive;
  • Menținerea unor relații de colaborare avantajoase pentru ambele părți cu furnizorii, subcontractorii, colaboratorii și instituțiile statului;
  • Prevenirea poluării, controlul și reducerea impactului poluării asupra mediului, atât prin implementarea și menținerea managementului deșeurilor generate de activitățile companiei, cât și prin includerea aspectului de sustenabilitate în proiectarea construcțiilor;
  • Asigurarea unui mediu de lucru sigur și sănătos pentru desfășurarea activităților angajaților, colaboratorilor și vizitatorilor prin controlul adecvat al riscurilor privind sănătatea și securitatea muncii;
  • Conștientizarea angajaților de responsabilitatea personală față de calitatea prestației, criteriul fundamental fiind cel al valorii proprii adăugate.